| Shizuka Kuretani (pf)  | Profile  | Agenda  | Recordings  |  photograph
photo by sha


Photograph
Enjo-zi, Nara
Enjo-zi, Nara
Paris
Makuhari Interchange
Yumenoshima Tropical Greenhouse Dome, Tokyo
Yumenoshima Tropical Greenhouse Dome, Tokyo
Yumenoshima Tropical Greenhouse Dome, Tokyo
Tropical Dream Center, Okinawa
Tropical Dream Center, Okinawa
Tropical Dream Center, Okinawa
Tropical Dream Center, Okinawa
Tropical Dream Center, Okinawa
Tropical Dream Center, Okinawa
Tropical Dream Center, Okinawa
Ocean Expo Park, Okinawa
Nawate Str., Kyoto
Odawara Castle, Kanagawa
Yoyogi Park, Tokyo
Kanazawa city, Ishikawa
Tropical Dream Center, Okinawa