playing
early music
only as a hobbyShoko Sawamura, Mezzo Soprano
Yoshu Kamei, violin
Takahiro Yasuda, violin
Kana Tai, violin
Tomoki Tai, viola da gamba
Manabu Kuretani, harpsichord


past concert >>> flyer